Άρθρο 117 – Ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα

Ως ουσιαστικά προς προαγωγή προσόντα των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος αξιολογούνται τα κάτωθι:
α. Επαγγελματική Κατάσταση.
β. Διοικητική Κατάσταση.
γ. Συμπεριφορική Κατάσταση.
δ. Ψυχική Κατάσταση.
ε. Σωματική Κατάσταση.

  • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:55 | Δημήτριος Μπ.

    Δεν διευκρινίζεται σαφώς ποιοι ορίζονται ως υφιστάμενοι του αξιολογούμενου που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία σύνταξης των Εκθέσεων Αξιολόγησης.