Άρθρο 04 – Δράσεις Εθνικού Μηχανισμού

1.Το τεσσάρων επιπέδων σύστημα της πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης αποτελεί τη λειτουργική βάση του Εθνικού Μηχανισμού και αφορά στην:

α. Πρόληψη: Συναρτάται από το επίπεδο των κοινωνικών και τεχνολογικών κατακτήσεων και περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών, πρωτοβουλιών, έργων, μέσων και μέτρων που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων των καταστροφών και στη μόνιμη προστασία από αυτές, δηλαδή, στη μείωση της διακινδύνευσης και των συνιστωσών της (επικινδυνότητα, έκθεση, τρωτότητα).

β. Ετοιμότητα: Αφορά στο σύνολο των μέτρων και δράσεων, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο που λαμβάνονται εκ των προτέρων και στοχεύουν στη διασφάλιση της αποτελεσματικής αντίδρασης στις επιπτώσεις των κινδύνων, στην ελαχιστοποίηση των απωλειών ζωής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στη μείωση της τρωτότητας της κοινωνίας. Περιλαμβάνει: α) την έκδοση έγκαιρων και αποτελεσματικών προειδοποιήσεων σε περίπτωση επαπειλούμενων καταστροφών και σεναρίων πιθανών κινδύνων, β) την οργάνωση σχεδίων, προγραμμάτων ετοιμότητας, μέτρων αυτοπροστασίας και ευαισθητοποίησης των πολιτών γ) τις ασκήσεις ετοιμότητας (preparedness exercises) και δ) την οργάνωση με τον απαραίτητο εξοπλισμό σε μέσα, πόρους και ανθρώπινο δυναμικό για τον περιορισμό των επιπτώσεων.

γ. Αντιμετώπιση: Αφορά στην παροχή βοηθείας προς τον πληθυσμό (επείγουσες σωστικές επιχειρήσεις) και στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης (emergency management) που ανακύπτει, κατά τη διάρκεια, ή αμέσως μετά την καταστροφή, με στόχο την προστασία ανθρώπινων ζωών, τη μείωση των συνεπειών στην υγεία του πληθυσμού, στην αντιμετώπιση άμεσων αναγκών διαβίωσης του και στην εν γένει διασφάλιση της παροχής αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων (relief/response management).

δ. Βραχεία αποκατάσταση: Περιλαμβάνει τη συντονισμένη εφαρμογή μέτρων και δράσεων για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων, τις επείγουσες τεχνικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων των καταστροφών, την ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού καταγραφής ζημιών, τον συντονισμό του κρατικού μηχανισμού για την ταχεία επαναφορά βασικών υπηρεσιών και επανόρθωση υποδομών για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της κοινωνίας.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 17:50 | Μαμωλης

  α. Πρόληψη: Συναρτάται από το επίπεδο των κοινωνικών και τεχνολογικών κατακτήσεων και περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών, πρωτοβουλιών, έργων, μέσων και μέτρων που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων των καταστροφών και στη μόνιμη προστασία από αυτές, δηλαδή, στη μείωση της διακινδύνευσης και των συνιστωσών της (επικινδυνότητα, έκθεση, τρωτότητα).

  τι γινεται με την προληψη τνω καταστροφων απο πυρκαγια? δασικη πυρκαγια? υπαρχει προβλεψη προληψης? απο συμτηρηση δασικου οδικου δικτυου? συντηρησης κια χαραξη νεων αντιπυρικων ζωνων?

  για το 112 θα στλενει ντηματα να αποφευγονατια οι περιοχες που καιγονται για λλαγη δρομολογιου ή αυτες που πληττοντια πο χιονι , πλυμμηρα?

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 14:31 | Πολίτης

  Πρόληψη: Πρέπει να υποχρεωθούν οι Δασικές Υπηρεσίες όλης της Χώρας να εκπονήσεις τα αναγκαία σχέδια διαχείρισης δασών , κυρίως περιαστικών δασών (που εφάπτονται με χωριά και Πόλεις) και να εφαρμόσουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης από πυρκαγιές. (Αντιπυρικές-οδικό δίκτυο, αποψίλωση, αυτόματη κατάσβεση-δίκτυα, κίνδυνοι από δίκτυα ΔΕΗ, σχέδια διαφυγής, καταφύγια ή χώροι συγκέντρωσης, συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης-κάμερες …μελέτες σωστής φύτευσης, δόμηση μέσα στα δασικά , καταγραφή οικιών μέσα σε πευκοδάση κλπ ενημέρωση Πολιτών για μέτρα κλπ)

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 09:42 | Χαράλαμπος

  Είναι απαραίτητη η δημιουργία «προληπτικής» κουλτούρας σε όλο τον πληθυσμό, μέσω κατάρτισης ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος που θα εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο μέσω της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αυξάνοντας τη συμμετοχικότητα του πληθυσμού στην αντιμετώπιση των καταστροφών, ενώ θα εξασφαλίζεται η αρωγή του στην αντιμετώπιση, στο βαθμό που επιτρέπεται και θα προβλέπεται. Στόχος θα είναι με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κάθε μέλος της κοινωνίας να γνωρίζει το ρόλο του και μέσω σχετικών προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης θα επικαιροποιεί τις γνώσεις του, πράξη που θα πρέπει να είναι προσόν ανέλιξης σε όλο τον εργασιακό του βίο ή μέσω θεσμοθετημένων κινήτρων (π.χ. ποσοστό φοροαπαλλαγής κ.ά.).

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 14:20 | Μανώλης Μπαλτάς, Δ/νων Σύμβουλος ReDePlan AE

  Προτείνεται η προσθήκη εδαφίου στο τέλος του εδαφίου 1.α (πρόληψη), ως κάτωθι:
  «Στην έννοια της πρόληψης συμπεριλαμβάνεται και κάθε δράση εκπαίδευσης – κατάρτισης, με σκοπό την πρόληψη και την μείωση της διακινδύνευσης, με προτεραιότητα τους νέους ανθρώπους.»