Άρθρο 97 – Προέλευση Αξιωματικών

1. Οι Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων προέρχονται από αποφοίτους των παραγωγικών σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Οι Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων προέρχονται είτε από κατατακτήριες εξετάσεις είτε από μετάταξη Αξιωματικών Γενικών Καθηκόντων που κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών ανά κατηγορία είτε κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:58 | Χάρης Κ.

  Οι αξκοι που προσλαμβάνονται με προσόν κατάταξης πτυχίο μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων θα πρέπει να γίνονται αμέσως Ειδικών Καθηκόντων και να υπηρετούν σε θέσεις αντίστοιχες με το πτυχίο τους.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:25 | Δημήτριος Μπ.

  Οι Αξιωματικοί γενικών και ειδικών Καθηκόντων που προέρχονται από την Σχολή Μετεκπαίδευσης Πυρονόμων θα πρέπει να υπάγονται σε ξεχωριστή επετηρίδα (όπως και έχουν σύμφωνα με το άρθρο 100) διότι δεν έχουν την ίδια βαθμολογική εξέλιξη που έχουν οι λοιποί Αξιωματικοί και έχουν και περισσότερα χρόνια υπηρεσίας ξεκινώντας από την βάση του Σώματος τον Πυροσβέστη.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:59 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 97 : να καταργηθεί το παραγωγικών.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 20:06 | Μ. Κ.

  Οι αξιωματικοί που προσλαμβανονται ως πτυχιούχοι, να φοιτούν 3 χρονια στην σχολή ανθυποπυραγων όπως και οι προερχόμενοι από πυροσβέστες (ή 4 όσοι προέρχονται εκ των πανελλήνιων πλεον) , και όχι 1,5 χρόνο μόνο. Αποτελεί κατάφωρη αδικία και επιπλέον δεν καταρτιζονται ικανοποιητικα, αφού εξερχομενοι της σχολής ειναι γενικών καθηκοντων και όχι ειδικών, βάση του αντικείμενου που προσεληφθησαν.

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 22:57 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Λογικά και σύμφωνα με το άρθρο 101 θα πρέπει να προστεθεί και η περίπτωση Ανθυποπυραγού Ειδικών Κατηγοριών προερχόμενου απο μετάταξη Πυρονόμου, Αρχιπυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη και Πυροσβέστη όταν υπάρχει πτυχίο όπως αυτο περιγράφεται στο άρθρο 101 παρ.1
  Ευχαριστώ