Άρθρο 96 – Βαθμοί – Ιεραρχική κλίμακα – Αντιστοιχία

1. Η ιεραρχική βαθμολογική κλίμακα του πυροσβεστικού προσωπικού διαρθρώνεται ως εξής: Αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος, Πύραρχος, Αντιπύραρχος, Επιπυραγός, Πυραγός, Υποπυραγός, Ανθυποπυραγός, Πυρονόμος, Αρχιπυροσβέστης, Υπαρχιπυροσβέστης, Πυροσβέστης.
Οι Αξιωματικοί φέρουν το βαθμό Ανθυποπυραγού και άνω και διακρίνονται σε ανώτατους, ανώτερους και κατώτερους. Ανώτατοι είναι οι βαθμοί του Αντιστρατήγου ΠΣ, του Υποστρατήγου ΠΣ και Αρχιπυράρχου, ανώτεροι του Πυράρχου, Αντιπυράρχου και Επιπυραγού και κατώτεροι του Πυραγού, Υποπυραγού και Ανθυποπυραγού.
2. Οι βαθμοί του πυροσβεστικού προσωπικού και η αντιστοιχία τους με το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ), το λιμενικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι οι εξής:

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΣΩΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.ΣΤΡΑΤΟΣ
ΞΗΡΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΣτρατηγόςΝαύαρχοςΠτέραρχος
ΑντιστράτηγοςΑντιστράτηγοςΑντιναύαρχοςΑντιστράτηγοςΑντιναύαρχοςΑντιπτέραρχος
ΥποστράτηγοςΥποστράτηγοςΥποναύαρχοςΥποστράτηγοςΥποναύαρχοςΥποπτέραρχος
Αρχι-
πύραρχος
ΤαξίαρχοςΑρχιπλοίαρχοςΤαξίαρχοςΑρχιπλοίαρχοςΤαξίαρχος
ΠύραρχοςΑστυνομικός
Διευθυντής
ΠλοίαρχοςΣυνταγματάρχηςΠλοίαρχοςΣμήναρχος
ΑντιπύραρχοςΑστυνομικός
Υποδιευθυντής
ΑντιπλοίαρχοςΑντι-
συνταγματάρχης
Αντι
πλοίαρχος
Αντι-
σμήναρχος
ΕπιπυραγόςΑστυνόμος Α΄ΠλωτάρχηςΤαγματάρχηςΠλωτάρχηςΕπισμηναγός
ΠυραγόςΑστυνόμος Β΄ΥποπλοίαρχοςΛοχαγόςΥποπλοίαρχοςΣμηναγός
ΥποπυραγόςΥπ-
αστυνόμος Α΄
Ανθυπο-
πλοίαρχος
ΥπολοχαγόςΑνθυποπλοίαρχοςΥποσμηναγός
Ανθυπο-
πυραγός
Υπ-
αστυνόμος Β΄
ΣημαιοφόροςΑνθυπολοχαγόςΣημαιοφόροςΑνθυπο-
σμηναγός
ΠυρονόμοςΑνθυ-
παστυνόμος
ΑνθυπασπιστήςΑνθυπασπιστήςΑνθυπασπιστήςΑνθυ-
πασπιστής
Αρχι-
πυροσβέστης
ΑρχιφύλακαςΑρχικελευστήςΑρχιλοχίαςΑρχικελευστήςΑρχισμηνίας
Υπαρχι-
πυροσβέστης
ΥπαρχιφύλακαςΕπικελευστήςΕπιλοχίαςΕπικελευστήςΕπισμηνίας
ΠυροσβέστηςΑστυφύλακαςΚελευστήςΛοχίαςΚελευστήςΣμηνίας
ΛιμενοφύλακαςΔεκανέας

3. Όπου περιγράφονται οι βαθμοί «Αντιστράτηγος – Αρχηγός», «Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός» και «Αντιστράτηγος – Επιτελάρχης», αποδίδεται πρωτίστως ο βαθμός και δευτερευόντως η θέση.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Προτείνω να αφαιρεθεί ο όρος «ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ» για τους Αξιωματικούς από το βαθμό του Ανθυποπυραγού έως το βαθμό του Πυραγού. Είναι οξύμωρο και λανθασμένο ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος φέρει Αξίωμα και ονομάζεται «ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ» να ονομάζεται συγχρόνως κατώτερος. Ο διαχωρισμός θα πρέπει να είναι σε Αξιωματικούς οι οποίοι κατόπιν προάγονται σε ανώτερους και ανωτάτους.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 02:07 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος 4 ως εξής: «4. Οι Συντμήσεις των βαθμών του πυροσβεστικού προσωπικού και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης είναι οι κάτωθι: Αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος– Αρχηγός: Αντγος-Α/ΠΣ, Αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος – Υπαρχηγός: Αντγος – Υ/ΠΣ, Αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος – Επιτελάρχης: Αντγος – Ε/ΠΣ, Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος: Υπτγος ΠΣ, Αρχιπύραρχος: Απχος, Πύραρχος: Πχος, Αντιπύραρχος: Ανπχος, Επιπυραγός: Επγός, Πυραγός: Πγός, Υποπυραγός: Υπργός, Ανθυποπυραγός: Ανθπγός, Πυρονόμος: Πμος, Αρχιπυρασβέστης: Απστης, Υπαρχιπυροσβέστης: Υπρστης, Πυροσβέστης: Πρστης, Πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης: ΠΠΥ».
  Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος 5 ως εξής: «5. Οι όροι Δόκιμος Πυροσβέστης, Δόκιμος Αρχιπυροσβέστης και Δόκιμος Ανθυποπυραγός, δεν αποτελούν βαθμό στην ιεραρχική κλίμακα και αντιπροσωπεύουν την ιδιότητα της εισαγωγής έκαστου εξ αυτών στην αντίστοιχη Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας».

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 22:39 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα πρέπει το πυροσβεστικό προσωπικό να έχει την εξέλιξη των υπολοίπων σωματων και αυτό το βλέπουμε στους κατώτερους βαθμούς, που για να εξελιχθεις απο πυροσβέστης σε υπαρχιπυροσβεστη και μετά σε αρχιπυροσβεστη,υα χρόνια που απαιτούνται ειναι πολύ περισσότερα σε σχέση με τα άλλα σώματα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 13:47 | Γιαννης Κ.

  Το βαθμολογιο ειναι καταφορα αδικο για το πυροσβεστικο προσωπικο.Ειδικα οι πυροσβεστες δεν εχουν την ενδιαμεση κλιμακωση μεταξυ πυροσβεστη και πυρονομου ενω μισθολογικα δεν υπαρχει η απαραιτητη μεριμνα.επισης για να γινεις υπαρχιπυροσβεστης και αρχιπυροσβεστης στην πορεια,τα χρονια που χρειαζονται ειναι περισσοτερα εναντι των υπολοιπων σωματων ασφαλειας.Αντιστοιχα οι πυρονομοι δεν τους δινεται η δυνατοτητα για μετεκπαιδευση ωστε να γινουν αξιωματικοι στο μελλον.