Άρθρο 99 – Προέλευση Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών

Οι Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες προέρχονται, είτε από τις παραγωγικές σχολές, είτε από την σχολή Πυροσβεστών προ του π.δ. 44/2016 (Α’ 68) είτε από τις διαδικασίες κατάταξης ή μετάταξης στην κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες που κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών ανά κατηγορία.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:51 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Υπάρχει αστοχία διατύπωσης με τη φράση (..που προσλήφθηκαν πριν (ή μετά) την θέση σε ισχύ του π.δ.44/2016). Η ακριβής (μη χρονική) διατύπωση θα πρέπει να είναι (…που προσλήφθηκαν σύμφωνα με (ή δεν προσλήφθηκαν σύμφωνα με) τις διατάξεις του π.δ.44/2016. Επισημαίνεται ότι μετά τη θέση σε ισχύ του π.δ.44/2016 προσλήφθηκαν Δόκιμοι Πυροσβέστες με άλλες προγενέστερες διατάξεις). Οράτε σχετική πρόταση στα άρθρα 39, 113, 114 και 135.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 02:18 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΟΓΑΝΗΣ

  Το άρθρο 99 με τίτλο προέλευση Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και
  Πυροσβεστικών πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :
  «Οι Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες προέρχονται, είτε από τις
  παραγωγικές σχολές, είτε από την σχολή Πυροσβεστών προ του π.δ. 44/2016 (Α’
  68), συμπεριλαμβανομένων και των Πυροσβεστών Πενταετούς
  Υποχρέωσης, είτε από τις διαδικασίες κατάταξης ή μετάταξης στην κατηγορία
  των Ειδικών Καθηκόντων για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες
  που κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών ανά κατηγορία.»

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:37 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 99 : να καταργηθεί το είτε από τις παραγωγικές…(Ά 68) και να αντικατασταθεί από απόφοιτους Σχολών του Πυροσβεστικού Σώματος.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:53 | Chatzi

  Το άρθρο 99 με τίτλο προέλευση Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστικών πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής : «Οι Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες προέρχονται, είτε από τις παραγωγικές σχολές, είτε από την σχολή Πυροσβεστών προ του π.δ. 44/2016 (Α’ 68), συμπεριλαμβανομένων και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, είτε από τις διαδικασίες κατάταξης ή μετάταξης στην κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες που κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών ανά κατηγορία.»

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:03 | Κωνσταντίνος Τσιλικιδης

  Το άρθρο 99 με τίτλο προέλευση Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και
  Πυροσβεστικών πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :
  «Οι Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες προέρχονται, είτε από τις
  παραγωγικές σχολές, είτε από την σχολή Πυροσβεστών προ του π.δ. 44/2016 (Α’
  68), συμπεριλαμβανομένων και των Πυροσβεστών Πενταετούς
  Υποχρέωσης, είτε από τις διαδικασίες κατάταξης ή μετάταξης στην κατηγορία
  των Ειδικών Καθηκόντων για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες
  που κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών ανά κατηγορία.»

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 13:14 | Μιχάλης. Π

  Το άρθρο 99 με τίτλο προέλευση Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστικών πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής : «Οι Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες προέρχονται, είτε από τις παραγωγικές σχολές, είτε από την σχολή Πυροσβεστών προ του π.δ. 44/2016 (Α’ 68), συμπεριλαμβανομένων και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, είτε από τις διαδικασίες κατάταξης ή μετάταξης στην κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες που κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών ανά κατηγορία.»

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 11:13 | Κώστας Παλαιολόγου

  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 114 πρέπει να αποσαφηνιστεί σε τι συνίσταται η διαφορά μεταξύ του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας, όταν μάλιστα στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι για τη βαθμολογική προαγωγή λαμβάνεται υπόψη ο κατά βαθμός ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας, χωρίς να διευκρινίζεται ποιος χρόνος υπηρεσίας εκλαμβάνεται ως συνολικός. Στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου πρέπει να διευκρινιστεί κατά τρόπο σαφές, που να μην επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας, εάν οι μόνιμοι πυροσβέστες που προέρχονται από τους ΠΠΥ, ανήκουν ή όχι στους επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Π.Σ. πριν από τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.44/2016, αφού η πλειοψηφία των ΠΠΥ που σήμερα είναι μόνιμοι πυροσβέστες, προσλήφθηκαν ως ΠΠΥ τον Φεβρουάριο του έτους 2012, ήτοι πριν την τη θέση σε ισχύ του Π.Δ. 44/2016, αλλά έλαβαν τον βαθμό του Πυροσβέστη στις 9.2.2017, ήτοι μετά την θέση σε ισχύ του Π.Δ. 44/2016.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 11:17 | Κώστας Παλαιολόγου

  Το άρθρο 99 με τίτλο προέλευση Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστικών πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής : «Οι Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες προέρχονται, είτε από τις παραγωγικές σχολές, είτε από την σχολή Πυροσβεστών προ του π.δ. 44/2016 (Α’ 68), συμπεριλαμβανομένων και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, είτε από τις διαδικασίες κατάταξης ή μετάταξης στην κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες που κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών ανά κατηγορία.»

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 11:17 | Σωκράτης

  Το άρθρο 99 με τίτλο προέλευση Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστικών πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής : «Οι Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες προέρχονται, είτε από τις παραγωγικές σχολές, είτε από την σχολή Πυροσβεστών προ του π.δ. 44/2016 (Α’ 68), συμπεριλαμβανομένων και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, είτε από τις διαδικασίες κατάταξης ή μετάταξης στην κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες που κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών ανά κατηγορία.»

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 10:58 | Παναγιώτης. Σ

  Το άρθρο 99 με τίτλο προέλευση Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστικών πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής : «Οι Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες προέρχονται, είτε από τις παραγωγικές σχολές, είτε από την σχολή Πυροσβεστών προ του π.δ. 44/2016 (Α’ 68), συμπεριλαμβανομένων και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, είτε από τις διαδικασίες κατάταξης ή μετάταξης στην κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες που κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών ανά κατηγορία.»

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 09:21 | Σωτηρης. Τ

  Το άρθρο 99 με τίτλο προέλευση Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστικών πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής : «Οι Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες προέρχονται, είτε από τις παραγωγικές σχολές, είτε από την σχολή Πυροσβεστών προ του π.δ. 44/2016 (Α’68), συμπεριλαμβανομένων και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, είτε από τις διαδικασίες κατάταξης ή μετάταξης στην κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες που κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών ανά κατηγορία.»

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:14 | Δημήτρης. Χ

  Το άρθρο 99 με τίτλο προέλευση Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστικών πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής : «Οι Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες προέρχονται, είτε από τις
  παραγωγικές σχολές, είτε από την σχολή Πυροσβεστών προ του π.δ. 44/2016 (Α’68), συμπεριλαμβανομένων και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, είτε από τις διαδικασίες κατάταξης ή μετάταξης στην κατηγορία
  των Ειδικών Καθηκόντων για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες που κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών ανά κατηγορία.»

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 08:05 | Ελευθέριος Π

  Το άρθρο 99 με τίτλο προέλευση Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και
  Πυροσβεστικών πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :
  «Οι Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες προέρχονται, είτε από τις
  παραγωγικές σχολές, είτε από την σχολή Πυροσβεστών προ του π.δ. 44/2016 (Α’
  68), συμπεριλαμβανομένων και των Πυροσβεστών Πενταετούς
  Υποχρέωσης, είτε από τις διαδικασίες κατάταξης ή μετάταξης στην κατηγορία
  των Ειδικών Καθηκόντων για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες
  που κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών ανά κατηγορία.»

 • Το άρθρο 99 με τίτλο προέλευση Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστικών πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής :
  «Οι Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες προέρχονται, είτε από τις παραγωγικές σχολές, είτε από την σχολή Πυροσβεστών προ του π.δ. 44/2016 (Α’ 68), συμπεριλαμβανομένων και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, είτε από τις διαδικασίες κατάταξης ή μετάταξης στην κατηγορία των Ειδικών Καθηκόντων για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες που κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών ανά κατηγορία.»