Άρθρο 05 – Αρχές λειτουργίας Εθνικού Μηχανισμού

Η διαντίδραση επικίνδυνων φαινομένων και τρωτών συνθηκών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο αποτελεί τη βάση για τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας και την υλοποίηση δράσεων για τη βέλτιστη ανταπόκριση σε όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης καταστροφών, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ενώ, η ενεργοποίηση, λειτουργία και υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Μηχανισμού διέπεται από τις κάτωθι αρχές:

α. Ενιαία και καθολική εφαρμογή τους ανεξάρτητα από το είδος, μέγεθος, πολυπλοκότητα και αιτία πρόκλησης των καταστροφών.

β. Ευέλικτη, διαλειτουργική, πυραμιδοειδής διάρθρωση όλων των επιχειρησιακών δομών, με δυνατότητα κλιμάκωσης του επιπέδου ανταπόκρισης σύμφωνα με το βαθμό ανάγκης.

γ. Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, των πορισμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, υποδομών, εφαρμογών και εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

δ. Συνεχής και εξειδικευμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 10:59 | Αναστάσιος Τ.

  Τα όργανα Πολιτικής Προστασίας όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν νομοσχέδιο και συστήνουν τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου το έργο τους να είναι ουσιαστικό και πραγματικά να προασπίζουν την ασφάλεια της ζωής και περιουσίας των πολιτών, θα πρέπει να έχουν αποφασιστικές και ελεγκτικές εξουσίες πέρα και πάνω από το συντονισμό, διότι η διοίκηση και διεύθυνση, ιδίως ενός τόσο ευαίσθητου τομέα όπως η πολιτική προστασία, πρέπει να υπακούει στις βασικές αρχές της Διοίκησης όπως:
  Σχεδιασμός (Planning), Οργάνωση (organizing), Ηγεσία (leading), Έλεγχος (controlling)

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 17:27 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Δεν νομίζω ότι το σχέδιο του νόμου αυτού υλοποιεί αυτές τις Αρχές με τις Δομές που παρουσιάζει όταν καταργεί το Συντονιστικά Όργανα των Περιφερειακών Ενοτήτων και την διαλειτουργικότητα που που υπήρχε μέχρι σήμερα, αφού οι Δήμοι και οι Εθελοντικές Οργανώσεις συμμετείχαν στο Συντονιστικό των Περιφερειακών Ενοτήτων και αντίστοιχα των Περιφερειακών Ενοτήτων στα Συντονιστικά των Δήμων.
  Πόσο ευέλικτη μπορεί να είναι η λειτουργία όταν είμαστε μακρυά από το χώρο της καταστροφής; Φαντάζεστε σε μια Περιφέρεια να έχουμε πολλά συμβάντα και διαφορετικών αντικειμένων μεταξύ τους και να μην υπάρχει Συντονιστικό Όργανο της Περιφέρειας στην περιοχή; Μπορεί να λειτουργεί του Δήμου στο οποίο όμως δεν είναι θεσμικό μέλος η Περιφέρεια…. Να σας υπενθυμίσω ότι τα υδατορέματα ανήκουν στην Περιφέρεια, αλλά οι περιοχές που κινδυνεύουν από τα πλημμυρικά τους φαινόμενα να ανήκουν σε ένα Δήμο…. Δε θα μπορούν να παρθούν ορθές αποφάσεις σύμφωνα με το Νόμο…Η αναφορά ότι μπορεί να καλεί ο Πρόεδρος του Οργάνου ΄όποιον θέλει δεν ακυρώνει το λάθος σχεδιασμό της οργάνωσης.
  Επίσης δεν μπορεί να είναι ενιαία, όταν η χώρα μας έχει χιλιάδες νησιά και νησάκια, όπου η μεταφορά υλικών και μέσων, καθώς και ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση.