Άρθρο 104 – Υπηρεσία γραφείου

1. Η υπηρεσία γραφείου είναι η κατάσταση στην οποία τίθεται το πυροσβεστικό προσωπικό λόγω κρίσεως σωματικής ανικανότητας προς εκτέλεση μάχιμης υπηρεσίας.
2. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, παραμένουν όμως εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους χωρίς να χάνουν την αρχαιότητά τους και τοποθετούνται αναλόγως των προσόντων ή των ειδικών γνώσεων τους.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:45 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

  Είναι εξωφρενικό αυτό που συμβαίνει με τις εκατοντάδες(ή χιλιάδες) πυροσβεστικούς Υπαλλήλους σε ΥΓ σε όλη την Ελλάδα.
  Υπάρχουν Κλιμάκια με 2 ή 3 Υπάλληλους Γραφείου. Και Γραφεία δεν έχουν αφού δεν προβλέπονται για τα ΠΚ.
  Άμεσα διαταγή και εισαγωγή στο Νομοσχέδιο ώστε οι Υπάλληλοι Γραφείου να Υπηρετούν μόνο σε Π.Υ-Σταθμούς-Διοικήσεις και Περιφέρειες. Τέρμα στην κοροϊδία με ΥΓ σε Κλιμάκια. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν από τη δημόσια διοίκηση ταχύρρυθμα και να προσφέρουν στις Υπηρεσίες ώστε να γεμίσουν οι Βάρδιες και τα Κλιμάκια με μάχιμους Υπαλλήλους.
  Το προσωπικό του ΠΣ είναι γερασμένο, τι θα γίνει σε 5-6 χρόνια όταν φυσιολογικά οι Υπάλληλοι θα τείνουν να καθίστανται σε ΥΓ ???

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:20 | Δ. Κουναλάκης

  Η υπηρεσία γραφείου είναι μια χρήσιμη κατάσταση για ένα άτομο που έχει ένα πρόβλημα υγείας. Υπάρχουν περιπτώσεις που λόγοι υγείας μπορεί να απαιτήσουν την παραμονή σε υπηρεσία γραφείου για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε λόγο αναμονής για κάποια επέμβαση είτε λόγω αποθεραπείας μετά από μια επέμβαση.
  Σήμερα η είσοδος στην υπηρεσία γραφείου είναι μόνιμη μετά από απόφαση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επαναξιολόγησης και επιστροφής στην ενεργό υπηρεσία. Επίσης, για να μην γίνεται και κατάχρηση θα πρέπει ο χρόνος της υπηρεσίας γραφείου να είναι διπλός ή τριπλός για την ίδια ωρίμαση που θα είχε κάποιος σε ενεργό υπηρεσία και να μην επιτρέπεται επαναξιολόγηση πριν την παρέλευση 2 ετών.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 13:12 | Δ.Μ

  Από που προκύπτει ότι υπάλληλος Π.Π.Υ. μπορεί να τίθεται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ? Είναι συμβασιούχος . Κι αν υποθέσουμε ότι λήγει η σύμβασή του με τι κριτήρια ανανεώνεται ? Να μην ανανεώνεται εκτός αν συνάδελφος έπαθε εν ώρα υπηρεσίας.
  Να καθοριστεί συγκεκριμένος αριθμός προσωποπαγών θέσεων ανά Υπηρεσία που είναι απαραίτητες και πρέπει και μπορεί να καλυφθούν από συναδέλφους που τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου. Αν αυτός ξεπερασθεί, οι υπόλοιποι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους φορείς του Δημοσίου ανάλογη των προσόντων τους με μέριμνα του Π.Σ.
  Να χρησιμοποιούνται σε γραφεία της Υπηρεσίας και όχι Κλιμακίων κι αυτό μόνον αν οι γνώσεις τους π.χ. σε χρήση υπολογιστή ,είναι ικανοποιητικές με ταυτόχρονη μετακίνηση μαχίμων γραφeιάδων στη βάρδια. Ακόμη και για τηλεφωνητή είναι άκρως απαραίτητη η γνώση Η.Υ.
  Να καθορίζεται επακριβώς το ωράριό τους (5νθημερο πρωί) και απ αυτού και οι αμοιβές τους διάφορες των υπολοίπων (Διοικητική εξειδίκευση, καθήκοντα και μισθός).

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 14:44 | SD

  2. Οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, παραμένουν όμως εντεταγμένοι στις επετηρίδες τους χωρίς να χάνουν την αρχαιότητά τους και τοποθετούνται αναλόγως των προσόντων ή των ειδικών γνώσεων τους, σε τμήματα γραφείων των Υπηρεσιών.

  (Δεν υπάρχει λόγος να υπηρετεί σε κλιμάκιο)

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 20:54 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΑΡΧΟΥ ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ(ΣΧΕΔΙΑ) ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΑΝΤΙΠΥΡΑΧΟΙ. ΣΤΟ 55 ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΜΗ ΕΝΣΤΟΛΟ ΦΟΡΕΑ.

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 22:31 | Π.Χ

  Η δουλειά στα γραφεία είναι πάρα πολλή χειμώνα – καλοκαίρι. Όλοι γνωρίζουμε πως περνούν οι βάρδιες και πως οι «πρωινοί» . Κανείς δεν θέλει να πάει γραφείο να δουλεύει κάθε μέρα, με τεράστιο όγκο γραφειοκρατίας. Πόσοι γραφείς θέλουν να κάνουν 24ωρο και δεν μπορούν; Και κάνουν και μάχιμη υπηρεσία. Οι υπάλληλοι όμως που τελούν σε Υπηρεσία Γραφείου και αποκλείοναι από τη μάχιμο Υπηρεσία πρέπει υποχρεωτικά να στελεχώνουν γραφεία σε καθήκοντα ανάλογα με το βαθμό τους (αξιωματικοί , παραγωγικοί κτλ.) και να μην ορίζονται μόνο ως τηλεφωνητές ή να παραγκωνίζονται σε κλιμάκια της Υπηρεσίας τους. Και για να λαμβάνουν τις αποζημιώσεις μπορούν να συνδράμουν στη μάχιμο ως τηλεφωνητές ή άλλες βοηθητικές εργασίες ανάλογα την κατάσταση υγείας τους.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 19:05 | Δημήτρης Π.

  Γιατί τέτοιο μένος με τους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ που έχουν μεταπέσει σε Υπηρεσία Γραφείου; Αν κάποιος γνωρίζει ότι έχει γίνει παρατυπία οφείλει να την καταγγείλει και να ελεγχθεί και ο υπάλληλος και η υγειονομική επιτροπή. Για ποιο λόγο να λοιδορούνται; Η μετάπτωση σε ΥΓ δεν επιφέρει και απαξίωση του Βαθμού. Εκτελούν καθήκοντα Γραφείου ανάλογα με το βαθμό τους. Δηλ. θα είναι ο Ανώτερος Διαχειριστής και ο κατώτερος προϊστάμενος Γραφείου; Τότε ας μπαίνει ο Πύραρχος π.χ και τηλεφωνητής. Νυχτερινά και Πενθήμερα δεν παίρνουν όλοι όλα και θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για αυτό όπως για όλους τους υπαλλήλους των επιτελικών υπηρεσιών για αποφυγή αδικιών διενέξεων προσφυγών.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 10:26 | Βαγγέλης

  Είναι ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο με του υπηρεσία γραφείου,
  πρέπει να βγει καθηκοντολόγιο και για τους Αξιωματικούς και οι ανώτεροι να μπορούν να ορίζονται Διαχειριστές (υλικού και οικονομικών) και επίσης να ξεκαθαρίσει το θέμα με τα πενθήμερα και τα νυχτερινά, τα παίρνουν όλα και να κάνουν και κάτι.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 10:46 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.

  Άρθρο 104 – Υπηρεσία γραφείου.
  -Θα πρέπει να βρεθεί ένας καινούργιος ελεγκτικός μηχανισμός για το σύνολο του προσωπικού που τελεί σε υπηρεσία γραφείου. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να υπάρχουν περιπτώσεις χωρίς ασθένεια. Όχι μόνο ετήσιος έλεγχος δικαιολογητικών, αλλά και ουσιαστική επανεξέταση και κυρώσεις.
  -Θα πρέπει το σύνολο του προσωπικού που τελεί σε υπηρεσία γραφείου να κατανέμεται σε όλες τις θέσεις-γραφεία μίας Υπηρεσίας και όχι μόνο σε τηλεφωνικά κέντρα.

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 22:16 | Μανώλης

  Οι μάχιμοι ή οι οδηγοί που κάνουν ελαφρά Υπηρεσία..Δηλαδή μόνο τηλεφωνητής δεν θα πρέπει να θεωρούνται Υπηρεσία γραφείου??
  Και 2ον δεν θα πρέπει να προσμετρώνται πως καλύπτουν οργανικές θέσεις Αφού δεν έχουν μάχιμο Υπηρεσία, παρά μόνο εκτέλεση υπηρεσίας ως τηλεφωνητής.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 12:30 | Ζαφειρίου Στέφανος

  – Στην υπηρεσία γραφείου θα πρέπει να εντάσσονται μόνο άτομα, οι οποίοι προέρχονται από την μάχιμο υπηρεσία/βάρδια και όχι άτομα που μόλις προσελήφθησαν.

  – θα πρέπει οι θέσεις να δίνονται μετά από αίτηση ατόμου της βάρδιας/μάχιμο υπηρεσίας.

  – θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 15 χρόνια υπηρεσία σε κύκλο βάρδιας και να υπάρχει κενή θέση.

  – Ανάλογα με την θέση που θα κατέχει θα πρέπει να ακολουθήσει εκπαίδευση είτε από την δημόσια διοίκηση, είτε από την πυροσβεστική ακαδημία είτε με κάποιον άλλο τρόπο…

  – Σε περίπτωση αναπηρίας ή προβλήματος υγείας μπορεί να αναλάβει θέση γραφείου μετά από απόφαση της περιφέρειας.