Άρθρο 149 – Τοποθετήσεις – μεταθέσεις για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Οι υπάλληλοι τοποθετούνται και μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις του βαθμού τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων, μπορούν να υπηρετήσουν σε οργανικές θέσεις ανώτερες του βαθμού τους ή κατώτερες με αίτησή τους, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον. Στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια ως Προϊστάμενοι αυτών υπηρετούν βαθμοφόροι μέχρι και τον βαθμό του Επιπυραγού.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 14:52 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ το : ,(δλδ να μην υπάρχει άνωθεν παρέμβαση) ,

  ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ : Μπορούν να υπηρετήσουν σε οργανικές θέσεις ανώτερες του βαθμού τους ή κατώτερες με αίτησή τους, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές καλύπτουν τα υπάρχοντα κενά ΑΞΚΩΝ σε επίπεδο ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΟ ΝΟΜΟ και εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον.

  – ΕΠΙΣΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΟΙ έμπειροι ΑΞΚΟΙ ( και μετά τους ψάχνουμε, όπως στην ΑΧΑΙΑ και ΚΑΒΑΛΑ/θάσο )ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΥΡΟΝΟΜΟΙ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ τροποποίηση στο τέλος ως εξής :

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 20:13 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ το : <> ,
  αλλά ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΤΟ ΕΞΗΣ : μπορούν να υπηρετήσουν σε οργανικές θέσεις ανώτερες του βαθμού τους ή κατώτερες με αίτησή τους, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές καλύπτουν τα υπάρχοντα κενά ΑΞΚΩΝ σε επίπεδο ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΜΟΡΟ ΝΟΜΟ και εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον.
  ΕΠΙΣΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΟΙ έμπειροι ΑΞΚΟΙ ( και μετά τους ψάχνουμε, όπως στην ΑΧΑΙΑ και ΚΑΒΑΛΑ/θάσο )ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΥΡΟΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ τροποποίηση στο τέλος ως εξής :
  <>