Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ο Υπουργός κ. Γιώργος Σταθάκης ευχαριστεί όλους τους πολίτες και φορείς που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Οι προτάσεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις και τα εποικοδομητικά σχόλια που έχουν υποβληθεί θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωσή της.

Με εκτίμηση,

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Κυρίες/Κύριοι,

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργείας  κηρύσσει το τέλος της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου  για την απαγόρευση της καλλιέργειας ΓΤΟ και τη συμμόρφωση προς την οδηγία (ΕΕ) 2015/412 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) στην επικράτειά τους», και ευχαριστεί θερμώς όλους εκείνους που συμμετείχαν σε αυτήν.

Το υπουργείο έχει συγκεντρώσει, και επεξεργάζεται όλες τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που καταγράφηκαν προκειμένου να διαμορφώσει το τελικό κείμενο του νόμου.

 

Με εκτίμηση,

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργείας 

Γιάννης Τσιρώνης